Chào mừng bạn đến Website

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021

Thứ Năm, 31/03/2022

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá  năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021 tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?