Chào mừng bạn đến Website

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình

Thứ Sáu, 03/12/2021

Công bố công khai quyết toán ngân sách  năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư  và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?