Chào mừng bạn đến Website

NInh Bình công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành địa phương

Thứ Tư, 30/03/2022

Ngày 28/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư, Chủ tịch các huyện, thành phố; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh. 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định 1 trong 6 chương trình trọng tâm là "Tập trung cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh". Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định chủ đề công tác năm 2021 và năm 2022 là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Ban cán sự đảng UBND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch cụ thể hóa và triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy. 

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương và thực hiện đánh giá ngay trong năm 2021. 

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 114 ngày 28/7/2021 về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2021, Tổ công tác của UBND tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai Kế hoạch theo đúng quy định, trình tự và hoàn thành theo đúng tiến độ chung đề ra. 

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả được thực hiện khách quan, độc lập. Quá trình khảo sát, lấy ý kiến được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính…; 

Đồng thời, có rất nhiều doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến bổ sung, điều đó thể hiện sự tin tưởng vào Hệ thống cơ quan chính quyền và Bộ chỉ số đánh giá đã xây dựng. Theo đó, số phiếu thu về đạt yêu cầu: 1.752/3.000 phiếu, đạt tỷ lệ 58,4% so với tổng số phiếu phát ra; trong đó, số phiếu thu về qua khảo sát gián tiếp là 833/2.000 phiếu, đạt tỷ lệ 41,65%. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội tỉnh Bắc Ninh - đơn vị tư vấn báo cáo kết quả khảo sát Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021; lãnh đạo Sở KH&ĐT đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2021. 

Trong đó, có 4/30 đơn vị xếp loại rất tốt là Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan Hà Nam Ninh và thành phố Ninh Bình; 

Hội nghị đã nghe đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chia sẻ kinh nghiệm, lưu ý cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với quan điểm chỉ đạo thẳng thắn, trách nhiệm, chỉ rõ và kịp thời khắc phục những tồn tại, yếu kém; quyết tâm cải thiện xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2021. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai ngay các giải pháp đồng bộ tháo gỡ các "điểm nghẽn", cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhân dân. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Việc xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương là kênh thông tin khách quan, phản ánh trung thực đánh giá của doanh nghiệp, người dân về công tác điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền địa phương; thái độ, trách nhiệm, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh năm 2021 đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu chất lượng và tiến độ đề ra đảm bảo sự khách quan, minh bạch trong kết quả đánh giá, không có bất kỳ tác động đến kết quả đã được công bố. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại: Thực tế, một số đơn vị đứng thứ hạng cao cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định, có số lượng thủ tục hành chính không lớn và số lượng người tham gia đánh giá không cao; chênh lệch điểm số cao giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối.

Để thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" tạo sự bứt phá mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa tác động của bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương; thống nhất quan điểm trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, yếu kém trên quan điểm cầu thị, tích cực. 

Đặc biệt là không quá đề cao thứ bậc, mà phải chú trọng rà soát, sửa đổi ở nội tại những rào cản, điểm nghẽn, có giải pháp sửa đổi để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong quá trình giải quyết công việc, với mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. 

Trong quá trình thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký doanh nghiệp, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... 

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại hóa nền hành chính, nhất là các thông tin về quy hoạch của các ngành, các cấp, công khai quy trình, thủ tục đầu tư; trên cơ sở kết quả công bố về thứ bậc và điểm số chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2021, nghiêm túc rà soát những điểm nghẽn, khâu yếu gắn với xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức; qua đó, xây dựng lộ trình với các giải pháp khắc phục cụ thể. 

Tổ chức thực hiện đánh giá và công bố bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 và các năm tiếp theo gắn với công tác kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc và xếp loại thi đua của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Thời gian công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương vào cuối tháng 11 hàng năm.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?