Chào mừng bạn đến Website
Số hiệu 136/2020/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Ban hành 24/11/2020
Danh mục Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm