Chào mừng bạn đến Website
Số hiệu 149/2020/TT-BCA
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Ban hành 31/12/2020
Danh mục Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm