Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình 2022

Thứ Ba, 24/05/2022

Chương trình xúc tiến đầu tư  tỉnh Ninh Bình 2022 Tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?