Bảng tổng hợp các dự án đầu tư bằng vốn FDI vào địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Thứ Năm, 21/10/2021

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?