Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình

Thứ Sáu, 13/01/2023

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?