Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Hai, 19/09/2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định

Thuyết minh Quy hoạch

bản đồ quy hoạch A3

 

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?