Bổ sung ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư

Thứ Năm, 03/01/2019

Ngày 24/3/2016, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 416/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo quyết định này, các dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (thuộc lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng và công nghiệp) thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xem nội dung Chi tiết quyết định 416 tại đây.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?