Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Thứ Năm, 03/01/2019
Trước hết về hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư, Điều 15, Luật Đầu tư quy định, các đối tượng sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư.
 
Các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư cũng được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
 
Về đối tượng, Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định các nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư gồm: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư.
 
Ưu đãi đầu tư cũng được áp dụng với các dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.
 
Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.
 
13 ngành, nghề được ưu đãi đầu tư
 
Về ngành, nghề ưu đãi đầu tư, Điều 16, Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định 13 nhóm ngành, nghề.
 
Trước hết, ưu đãi đầu tư được áp dụng với hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển; sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
 
Các ngành: Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày; sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số… cũng thuộc diện được hưởng ưu đãi.
 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, ưu đãi đầu tư được áp dụng với các ngành, nghề nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;
 
Trong lĩnh vực xã hội, giáo dục, cơ sở hạ tầng… ưu đãi đầu tư được áp dụng với ngành, nghề: Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị; giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.
 
Trong lĩnh vực y tế, ưu đãi đầu tư được áp dụng với các ngành: Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới.
 
Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa. Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
 
Ưu đãi đầu tư cũng được áp dụng với các quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
 
Về địa bàn, Luật quy định 3 khu vực được ưu đãi đầu tư gồm: Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?