Đăng ký thành lập mới 511 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc

Thứ Sáu, 31/05/2024

Từ đầu năm đến nay, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, khu vực quan trọng.

Khu công nghiệp Khánh Phú

 

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng vào thứ 5 tuần cuối tháng để trực tiếp nghe phản ánh, kiến nghị và xem xét, cho ý kiến vào phương án giải quyết với nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt là giải quyết nhanh, rõ, đúng pháp luật, góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp theo phương châm “chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”; tổ chức các cuộc họp chuyên đề giữa nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị để nắm bắt, xem xét giải quyết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thu hút đầu tư lớn, tiềm năng.

Theo báo cáo của sở kế hoạch và Đầu tư, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 12 dự án, tăng 01 dự án so với cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 35 lượt dự án, tăng 12 lượt dự án so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký (gồm cả đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm) là 2.881 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Hoạt động đăng ký doanh nghiệp tiếp tục duy trì; trong tháng đăng ký thành lập mới 94 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc với tổng số vốn đăng ký đạt 989 tỷ đồng (giảm 36,9% so với cùng kỳ).

5 tháng đầu năm, đăng ký thành lập mới 511 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 21 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 3.503 tỷ đồng (giảm 23,1% so với cùng kỳ); có 176 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại (tăng 13,5% so với cùng kỳ); chấp thuận thay đổi cho 639 lượt doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (giảm 8,5% so với cùng kỳ); chấp thuận giải thể cho 83 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (giảm 40,2% so với cùng kỳ).

Nguồn: baoninhbinh.gov.vn

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?