Hiệu quả từ mô hình doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Thứ Tư, 21/09/2022

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập, mở rộng 18 cụm công nghiệp (CCN), trong đó có 10 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng. Qua quá trình hoạt động đã cho thấy chủ trương trên là hoàn toàn hợp lý, hiệu quả.

Cụm công nghiệp Khánh Thượng (Yên Mô).

Những năm qua, do điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chưa bố trí được kinh phí để đầu tư hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh, nhất là các CCN do Trung tâm Khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp quản lý, phát triển. Do vậy hạ tầng các CCN chưa được đầu tư đồng bộ, chưa được bảo trì, sửa chữa, nâng cấp thường xuyên để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đi lại của các doanh nghiệp, cơ sở. 

Do vậy, tỉnh đã thực hiện chủ trương thu hút các nhà đầu tư hạ tầng CCN. Sau quá trình thực hiện cho thấy các chủ đầu tư hạ tầng có đủ năng lực để thực hiện đầu tư cũng như phương án kinh doanh hiệu quả. Nhiều CCN đã phát huy hiệu quả của quỹ đất với giá trị gia tăng cao, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước như CCN Khánh Thượng, Yên Mô

Theo báo cáo của Sở Công thương, CCN Khánh Thượng có diện tích thành lập, mở rộng là 70,61 ha do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh - Khánh Hồng làm chủ đầu tư. Trong đó: diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 55,763 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 26,866 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 48,5%; tổng vốn đầu tư hạ tầng 411,201 tỷ.

Ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển CCN, Sở Công thương cho biết: Về tiến độ đầu tư, giai đoạn 1 doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống xử lý nước thải tập trung và đi vào vận hành. Chủ đầu tư hạ tầng đã quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng về môi trường. Các nhà đầu tư thứ cấp tại các CCN đã chủ động đầu tư xây dựng các công trình về bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam trước khi thải ra môi trường, thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN.

Với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, CCN Khánh Thượng đã nhanh chóng tiếp cận được với nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất lắp ráp ôtô, điện tử, công nghiệp công nghệ cao; cơ khí chế tạo; sản xuất đồ chơi trẻ em.  

Đến nay đã thu hút được 8 dự án với diện tích đất cho thuê 26,866 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 48,5%; tổng vốn đầu tư đạt trên 1.769 tỷ đồng, trong đó: 2 dự án đã đi vào hoạt động với diện tích 12,32 ha, tổng vốn đầu tư trên 834 tỷ đồng. Doanh thu năm 2021 đạt 215,28 tỷ đồng, nộp ngân sách 3,26 tỷ đồng. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 107,87 tỷ đồng, nộp ngân sách 0,33 tỷ đồng. Tạo việc làm cho 1.236 lao động; 6 dự án đang triển khai thực hiện với diện tích 14,548 ha, tổng vốn đầu tư đạt trên 935 tỷ đồng. 

Bước vào đầu tư xây dựng giai đoạn 2 với diện tích mở rộng là 21,25 ha, đất công nghiệp có thể cho thuê là 17,795 ha, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng. Sở Công thương cũng đã tạo điều kiện về mọi mặt để một số dự án đang hoạt động tại các CCN phát huy hết công suất thiết kế và đẩy nhanh phát triển hạ tầng tại cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để phát huy hiệu quả của các CCN hiện nay, Sở Công thương đang cùng với huyện Yên Mô và chủ đầu tư hạ tầng tích cực tuyên truyền, vận động, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có đủ năng lực theo đúng định hướng của tỉnh. 

Đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi nghiên cứu đầu tư vào cụm công nghiệp. Đây là cơ sở trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án sản xuất, kinh doanh trong CCN. 

Cùng với đó, Sở Công thương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đề xuất, kiến nghị với tỉnh và Trung ương hỗ trợ, giải quyết khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN.

Nguyễn Thơm- Anh Tuấn

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?