Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn và Quy hoạch chung từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn

Thứ Năm, 22/09/2022

Vừa qua, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn và Quy hoạch chung từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn. Sau khi nghe các đơn vị tư vấn báo cáo và các ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc kết luận như sau:

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn và Quy hoạch chung từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Kim Sơn nói riêng và của tỉnh Ninh Bình nói chung. Đồ án quy hoạch được Ban Thường vụ huyện uỷ, UBND huyện Kim Sơn chỉ đạo,tổ chức thực hiện với tư duy, tầm nhìn dài hạn, dựa trên tiềm năng, lợi thế của vùng và định hướng phát triển của tỉnh, khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước; tạo cơ sở và động lực cho sự phát triển bền vững huyện Kim Sơn, tạo cực tăng trưởng phát triển mới của tỉnh Ninh Bình.

Đối với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn: Cơ bản thống nhất với báo cáo của đơn vị tư vấn, trong đó lưu ý bổ sung quy hoạch giao thông các tuyến đường huyện, cập nhật đầy đủ thực trạng, định hướng cụ thể du lịch làng nghề,sinh thái nghỉ dưỡng; một số vấn đề về định hướng phát triển khu công nghiệp,cụm công nghiệp, chợ, đầu tư lưới điện, vị trí cảng biển, hệ thống thủy lợi và hạ tầng phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa.

Đối với Quy hoạch chung từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn: Trên cơ sở đặc điểm vị trí địa lý khu vực đặc trưng là đất bồi ven biển liên tục được cập nhật, mở rộng; cần nghiên cứu quy hoạch mở về không gian, có tầm nhìn để tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cập nhật quy hoạch đê Bình Minh 4 (giai đoạn 2) đảm bảo giữ diện tích rừng ngập mặn, diện tích đất rừng để trồng rừng thay thế; quy hoạch khu vực Cồn Nổi cần bám sát, nghiên cứu kỹ thuỷ văn, dòng chảy, khả năng bồi lắng khu vực cửa sông; phù hợp phát triển dịch vụ, nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng và giao thông. 

Để hoàn thiện 02 đồ án Quy hoạch trên, UBND tỉnh yêu cầu: 

UBND huyện Kim Sơn chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị; nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện 02 đồ án Quy hoạch trên, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2022. 

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Kim Sơn hoàn thiện Quy hoạch trên đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/10/2022.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Ninh Bình

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?