kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận

Thứ Sáu, 17/03/2023

kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận tại đây
 

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?