Ninh Bình: Hỗ trợ lập hồ sơ miễn phí các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 22/8/2022

Thứ Sáu, 09/09/2022

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kết luận số 38/KL-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh về hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Với phương châm “chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”. Và thực hiện chuyển đổi phong cách làm việc từ “quản lý” sang “phục vụ”. Nhằm cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI năm 2022 và các năm tiếp theo, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ lập hồ sơ miễn phí các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 22/8/2022 (không bao gồm các khoản phí, lệ phí phải nộp theo quy định của Nhà nước). 

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên hệ để được hỗ trợ lập hồ sơ miễn phí các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 22/8/2022. Thông tin liên hệ như sau:

Đầu mối liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình

Địa chỉ: số 08, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.684.555

Email: pscninhbinh@gmail.com

Website: ninhbinhinvest.vn

Trích nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?