Rào cản vĩ mô ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân 

Thứ Sáu, 30/09/2022

NHỮNG RÀO CẢN VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 Các rào cản vĩ mô ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân. Dưới đây là chi tiết rào cản vĩ mô ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân đó là:

1.Rào cản về môi trường tự nhiên

Các điều kiện tự nhiên có thể ảnh hưởng đến hoạt động của từng loại doanh nghiệp khác nhau như: tài nguyên thiên nhiên tác động rất lớn đến doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khai thác; đất đai, thời tiết, khí hậu ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong ngành nông, lâm, thủy, hải sản, từ đó tác động đến các doanh nghiệp chế biến. Địa hình và sự phát triển cơ sở hạ tầng tác động đến việc lựa chọn địa điểm của mọi doanh nghiệp, khí hậu, độ ẩm sẽ ảnh hưởng đến việc bảo quản, nguyên vật liệu, thành phẩm và điều kiện sản xuất của doanh nghiệp

2.Rào cản về dân số và lao động

Dân số và lao động một mặt là nguồn cung ứng lao động đầu vào chính của nền kinh tế.  Mặt khác là thị trường lớn cho những hàng hóa mà các doanh nghiệp sản xuất ra. Hiện tại, lợi thế về lao động trẻ đang mất dần và theo dự báo khoảng 15 năm nữa Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số.

3.Rào cản về môi trường kinh tế vĩ mô

Môi trường kinh tế gồm các yếu tố như tốc độ tăng trưởng và sự ổn định của nền kinh tế, sức mua, sự ổn định của giá cả, tiền tệ, lạm phát, tỷ giá hối đoái,... Các yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng

4.Rào cản về môi trường văn hóa xã hội

Văn hóa - xã hội ảnh hưởng một cách chậm chạp hơn, nhưng cũng rất sâu sắc đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân  nói riêng. Các vấn đề về phong tục tập quán, lối sống, trình độ dân trí, tôn giáo, tín ngưỡng,… có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu và cơ cấu nhu cầu trên thị trường. Những yếu tố thuộc về văn hóa có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành như du lịch, doanh nghiệp dệt may và các sản phẩm tiêu dùng truyền thống.

5.Rào cản về công nghệ

Công nghệ hay kỹ thuật là yếu tố đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sản xuất. Nó mang tính chất quyết định đối với khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của nền kinh tế. Công nghệ hiện tại ở Việt Nam đa phần là những công nghệ trung bình và thấp. Mặc dù cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nhưng dường như Việt Nam vẫn chỉ đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng này

6.Rào cản về môi trường quốc tế

Những biến động của tình hình kinh tế vĩ mô quốc tế cũng như tình hình hội nhập quốc tế có ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động của các doanh nghiệp trong nước. Những biến động về giá xăng, giá dầu thô ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sử dụng các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. 

7.Rào cản về chính trị pháp luật

Hệ thống chính trị, pháp luật và cơ chế tổ chức chính quyền có một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Hệ thống luật pháp của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, còn nhiều kẽ hở, có nhiều chính sách, quy định đặc thù, nhiều thủ tục rườm rà vẫn đang trói buộc các doanh nghiệp. 

8.Rào cản về cú sốc kinh tế

Cú sốc kinh tế làm thay đổi của các biến số hoặc mối quan hệ kinh tế cơ bản, ảnh hưởng đáng kể đến các biến số kinh tế vĩ mô như thất nghiệp, tiêu dùng và lạm phát.

Trên đây trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình đã đưa ra và giải thích những rào cản mà doanh nghiệp tư nhân đang gặp phải. Vì vậy chính phủ cần xem xét đưa ra những giải pháp và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những rào cản vĩ mô để phát triển lớn mạnh. Bên cạnh đó các doanh nghiệp tư nhân cần phát huy mạnh mẽ những thế mạnh của mình để vượt qua rào cản phát triển lớn mạnh không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?