Thông báo về kết quả đánh giá nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp

Thứ Sáu, 25/11/2022

Thông báo về kết quả đánh giá nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp Tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?