Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2121

Thứ Sáu, 30/07/2021

Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2121 tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?