Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2022

Thứ Năm, 28/07/2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2022 Tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?