Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021

Thứ Sáu, 23/04/2021

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình Chi tiết xem tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?