công bố Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Thứ Năm, 14/01/2021

Ngày 13/01/2021, Giám đốc Trung tâm đã ký Quyết định công bố Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?