Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước năm 2020

Thứ Tư, 08/07/2020

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước  của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình năm 2020. Chi tiết xem tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?