Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình.

Thứ Bảy, 28/03/2020
Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?