Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình.

Thứ Năm, 14/11/2019
Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?