Số hiệu 06/2020/TT-BKHĐT
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ban hành 18/09/2020
Danh mục Đấu thầu
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm