Số hiệu 21/2017/QH14
Trích yếu Luật Quy hoạch
Ban hành 24/11/2017
Danh mục Xây dựng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Tài liệu đính kèm