Số hiệu 50/2014/QH13
Trích yếu Luật Xây dựng
Ban hành 18/06/2014
Danh mục Xây dựng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Tài liệu đính kèm