Số hiệu 1266/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
Ban hành 18/08/2020
Danh mục Xây dựng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm