Số hiệu 43/2014/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai
Ban hành 15/05/2014
Danh mục Đất đai
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm