Số hiệu 10/2015/TT-BKHĐT
Trích yếu Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Ban hành 26/10/2015
Danh mục Đấu thầu
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm

Văn bản khác