Số hiệu 06/2021/TT-BXD
Trích yếu Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Ban hành 30/06/2021
Danh mục Xây dựng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm