Số hiệu 06/2021/TT-BCT
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện
Ban hành 06/08/2021
Danh mục Công thương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm