Các phòng ban trực thuộc

Thứ Tư, 05/12/2018
Vũ Nữ Ánh Dương
Đơn vị: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
Điện thoại di động: 0917942747
Email: pscninhbinh@gmail.com
Phòng: 213- Nhà B - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

 

Tống Hữu Trâm
Đơn vị: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
Chức vụ: Trưởng phòng Tư vấn và Hỗ trợ 
Điện thoại di động: 0912662698
Email: pscninhbinh@gmail.com
Phòng: 214 - Nhà B - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

 

Phạm Minh Châm
Đơn vị: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
Chức vụ: Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư
Điện thoại di động: 0936148898
Email: pscninhbinh@gmail.com
Phòng: 112 - Nhà B - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

 

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?