Danh sách tổng hợp các dự án ngân sách nhà nước điều chỉnh 9 tháng năm 2023

Thứ Tư, 18/10/2023

Danh sách tổng hợp các dự án ngân sách nhà nước điều chỉnh 9 tháng năm 2023 

Danh sách tổng hợp các dự án ngân sách nhà nước cấp mới 9 tháng năm 2023

Thứ Tư, 18/10/2023

Danh sách tổng hợp các dự án ngân sách nhà nước cấp mới 9 tháng năm 2023

TỔNG HỢP DỰ ÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP MỚI 6 THÁNG NĂM 2023

Thứ Năm, 06/07/2023

TỔNG HỢP DỰ ÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP MỚI 6 THÁNG NĂM 2023

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN NNS ĐIỀU CHỈNH 6 THÁNG NĂM 2023

Thứ Năm, 06/07/2023

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN NNS ĐIỀU CHỈNH 6 THÁNG NĂM 2023

Danh sách các dự án cấp mới 6 tháng đầu năm tháng đầu năm 2022

Thứ Sáu, 24/06/2022

Danh sách các dự án mới năm 2022

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?