Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp Ninh Bình

Thứ Tư, 07/06/2023

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp Ninh Bình tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?