Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình

Thứ Hai, 21/09/2020

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình Chi tiết xem tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?