QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình

Thứ Ba, 21/11/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình tại đây

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?