Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ Sáu, 05/05/2023

Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2023 tại đây 

Danh mục Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2023 tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?