Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

Thứ Năm, 02/11/2023

Sáng 1/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm viên chức tại tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Cam, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 928 ngày 30/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Cam, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 1/11/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn phát biểu tại hội nghị.Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn chúc mừng đồng chí Phạm Thị Cam được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trên cương vị mới, đồng chí cần tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với tập thể lãnh đạo Trung tâm đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm công bằng, khách quan, dân chủ,công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, tạo được sự thống nhất, đồng thuận, phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của viên chức, người lao động.

Chú trọng nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và các đối tác đầu tư; đồng thời quảng bá hình ảnh, môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư cùng các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh. Tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin tích hợp, cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; bảo đảm cơ sở dữ liệu có đủ độ tin cậy, bao quát, minh bạch. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, với các tổ chức, đối tác quốc tế.

Phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư cả về nội dung và phương thức, ưu tiên có chọn lọc các thị trường chiến lược đối với các ngành lĩnh vực trọng điểm; thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án có quy mô, giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cần thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm và Giám đốc Trung tâm. Qua đó, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng xây dựng Trung tâm trở thành tập thể vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Cam cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao cho trên cương vị mới. Đồng thời xin hứa sẽ cùng với tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát

triển doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Giang (THNB)

Ngồn: nbtv.vn

 

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?