Năm 2023, chỉ số Cải cách hành chính của Ninh Bình tăng 6 bậc so với năm 2022

Thứ Hai, 22/04/2024

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2023, chỉ số Cải cách hành chính của Ninh Bình tăng 6 bậc so với năm 2022

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ-cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ số CCHC năm 2023 của các tỉnh, thành phố đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng tích cực với giá trị trung bình đạt 86,98%, cao hơn 2,19% so với năm 2022. Có 32/63 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC cao hơn mức trung bình của cả nước; 57/63 tỉnh, thành phố có Chỉ số CCHC tăng trưởng cao hơn so với năm 2022, với tỉnh tăng cao nhất là 9,39%, tăng thấp nhất là 0,03%. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Chỉ số CCHC của các địa phương đạt giá trị trung bình trên 80%.

Trong đó, chỉ số Chỉ số CCHC năm 2023 của tỉnh Ninh Bình đạt 88,72% (tăng 6 bậc so với năm 2022), cao hơn mức trung bình của cả nước 1,74%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước với chỉ số PAR Index đạt 92,18%, thấp nhất là tỉnh An Giang (81,32%).

Nguồn: Baoninhbinh.org.vn

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?