Quy định về hỗ trợ đầu tư theo quy định pháp luật hiện nay

Thứ Hai, 05/09/2022

Quy định về hỗ trợ đầu tư theo quy định pháp luật hiện nay

Hỗ trợ đầu tư là một trong những chính sách của Nhà nước đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên pháp luật về hỗ trợ đầu tư thì chắc chắn nhiều người chưa biết. Vậy quy định pháp luật về hỗ trợ đầu tư như thế nào? 

1. Hỗ trợ đầu tư là gì?

Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định bao gồm các yếu tố như: tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ,…Nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình là một trong những cơ sở đang hỗ trợ rất tốt cho các nhà đầu tư.

2. Đối tượng được hỗ trợ đầu tư

Cần nhớ một điều, hỗ trợ đầu tư không áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư. Những đối tượng trong diện được hỗ trợ đầu tư đó là:

 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Các doanh nghiệp công nghệ cao

 • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 • Tổ chức khoa học và công nghệ

 • Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 • Doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật

 • Các đối tượng khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ

3. Các hình thức hỗ trợ đầu tư 

Hiện tại, Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng bằng các hình thức sau:

 • Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án

 • Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

 • Hỗ trợ tín dụng

 • Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị

 • Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

 • Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin

 • Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Nhà nước sẽ hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Nhà nước sẽ hỗ trợ phát triển nhà ở và công trình dịch vụ tiện ích công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quy định về hỗ trợ đầu tư theo quy định pháp luật hiện nay. Quý doanh nghiệp và các cá nhân có thể tham khảo. Thông tin chi tiết cần liên hệ ngay với trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình. 

 

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?