Tổng kết hội nghị khoa học: "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương"

Thứ Hai, 28/08/2023

Chiều 25/8, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, tâm huyết với nhiều ý tưởng nổi bật, Hội thảo khoa học "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương" đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Trường Giang

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã về dự và đem đến cho Hội thảo sự quan tâm đặc biệt, góp phần vào thành công của Hội thảo. 

Đặc biệt, trân trọng cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Kinh tế Việt Nam và các đơn vị khác thuộc Viện Hàn lâm đã phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội thảo để có được một Hội thảo ý nghĩa, hiệu quả và thành công.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực

UBND tỉnh phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin: Hội thảo đã tiếp nhận gần 50 báo cáo tham luận, trong đó có 42 báo cáo tham luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tỉnh bạn, 8 báo cáo tham luận của các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý tỉnh Ninh Bình. Các ý kiến tập trung đánh giá toàn diện và sâu sắc các nhóm vấn đề: nhận diện, đánh giá về những khía cạnh chuyên biệt; gợi mở về các cơ chế, chính sách đặc thù; gợi mở về các giải pháp để phát huy các giá trị bản sắc địa phương và xây dựng thương hiệu địa phương.

Với nội dung phong phú, sinh động, hàm lượng khoa học cao, cách tiếp cận đa chiều, các báo cáo tham luận đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn, đáp ứng mục tiêu chung của Hội thảo, nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi để đi đến nhận thức mang tính nền tảng cho việc định dạng bản sắc riêng có của Ninh Bình, xây dựng thương hiệu của Ninh Bình trong tương lai. 

Các ý kiến đều cho rằng cần có một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Ninh Bình, để địa phương thực hiện sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, di sản nhân loại. Đặc biệt, cần có định hướng chiến lược trong việc hình thành đô thị di sản - Cố đô gắn với đô thị thông minh cho tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo nhấn mạnh: Tỉnh Ninh Bình trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp. Sau Hội thảo, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu làm cơ sở cho định dạng bản sắc Ninh Bình và xây dựng thương hiệu địa phương mang giá trị độc đáo, khác biệt, có tầm ảnh hưởng vùng, quốc gia và quốc tế nhằm nâng tầm vị thế và giá trị tổng hợp của vùng đất linh thiêng với bề dày lịch sử văn hóa ngàn năm. 

Đồng thời, đề xuất với cấp có thẩm quyền xây dựng hành lang pháp lý vững chắc để Ninh Bình có sự phát triển mang tính bứt phá, đi lên từ văn hóa, từ di sản, từ định hướng chiến lược đặc sắc với hai trọng tâm phát triển để trở thành trung tâm du lịch, trung tâm công nghiệp ô tô của quốc gia và khu vực. Trong đó, xây dựng Ninh Bình trở thành một đô thị mang tính đặc trưng "Đô thị di sản - Cố đô" là nội dung mang tính trọng tâm.

Trên các kết quả thu được, Ban tổ chức Hội thảo sẽ báo cáo, tham mưu để UBND tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cho việc định dạng bản sắc gắn với xây dựng thương hiệu Ninh Bình để triển khai thực hiện.

 Nhóm PV

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?