Công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4 năm 2024

Thứ Tư, 08/05/2024

Căn cứ kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), UBND tỉnh công khai kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2024 tại đây.

Nguồn: ninhbinh.gov.vn

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?